Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

"REDSKY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych między firmą
 "RED SKY" Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi”
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu w firmie "RED SKY" Sp. z o.o., nowego systemu B2B, co umożliwi partnerom posiadanie bezpośredniego i prostego dostępu do statystyk prowadzonych kampanii reklamowych oraz szybszej wymiany danych.

Okres realizacji projektu: 07.2014 - 12.2015